IMATGE CORPORATIVA

Creem una imatge única de zero per al teu negoci, amb tipografia específica i logotip d’empresa. Et lliurem un manual de bon ús amb els codis de color i les diverses formes d’aplicació del logotip i tipografia. Elaborem els elements de papereria estàndards: sobres, plantilles per a cartes, plantilles per a fax i targetes de visita.

Si ja tens una imatge i desitges canviar-la, tens dues opcions:

REDISSENY • Canvi de la imatge corporativa o del logotip existent per un de nou.
RESTYLING • Modificació o canvi d’estil de la imatge corporativa o del logotip inicial existent.

A Grup iMàtica podem crear una imatge visual corporativa de la teva empresa i marca per dirigir al teu públic objectiu de la forma més adequada d’acord a la seva personalitat. El procés de la creació de la imatge corporativa consisteix a analitzar i definir la personalitat de la marca, i partint de la seva essència i de la construcció dels missatges que vol llançar als seus clients i clients potencials, desenvolupar una imatge de marca que es veurà reflectida en cada tipus de suport visual, sigui digital o imprès.

CONSULTORIA

A Grup iMàtica oferim un servei de consultoria especialitzada en el sector de les tecnologies de la informació. Disposem d’un equip tècnic qualificat i certificat, amb una llarga experiència en l’anàlisi, assessorament i manteniment en solucions TIC.

Des de d’iMàtica t’oferim també un servei d’auditoria de seguretat. Amb aquest servei, el nostre equip s’encarregarà de realitzar un estudi i anàlisi dels sistemes establerts en les instal·lacions de cada client. L’objectiu d’aquesta auditoria és identificar, enumerar i descriure les vulnerabilitats que presenta el seu sistema mitjançant una revisió exhaustiva de cada equip, de la xarxa interna i de les comunicacions externes.

Una vegada fet l’anàlisi, el nostre equip s’encarregarà d’enumerar i establir mesures de correcció, preventives o de reforç amb l’objectiu de millorar la seguretat dels seus sistemes.

Anàlisi

Estratègia

Acció

Resultats

LOPD i LSSI

Confidencialitat, seguretat i transparència davant els usuaris. En el cas d’una web, les condicions legals, així com les condicions de venda, transport i devolució en el cas d’un e-commerce; han d’estar clarament especificades i de lliure accés per al consumidor.

Grup iMàtica t’ofereix el servei de LOPD i LSSI mitjançant advocats professionals amb àmplia experiència en aquest sector.

Suport On-line

DESCARREGA
DESCARREGA
DESCARREGA